2012


IHA Wels

09.12.2012

Richter: Mrs. Petra Bannach (D)

Happy Cocker's Dandy

Offene Klasse SG2

 

Richter: Mrs. Petra Bannach (D)

Fantasia's Bo Derek

Jüngstenklasse VV


IHA Wels

08.12.2012

Richter: Mrs. Christine Dierolf (D)

Happy Cocker's Dandy

Offene Klasse V1 CACA

Richter: Mrs. Christine Dierolf (D)

Fantasia's Bo Derek

Jüngstenklasse VV


Klubsiegerschau Tulln

30.09.2012

Richter: Mrs. Anne L. Buvik (N)

Happy Cocker's Dandy

Offene Klasse V3

30.09.2012

Richter: Mrs. Anne L. Buvik (N)

Fantasia's Bo Derek

Jüngstenklasse VV


IHA Tulln - Bundessiegerausstellung

29.09.2012

Richter: Mrs. Davis Jinty Gill (UK)

Happy Cocker's Dandy

Offene Klasse SG 

 

Richter: Mrs. Davis Jinty Gill (UK)

Fantasia's Bo Derek

Jüngstenklasse VV


Cocker Club CZ - Spezial dog Show Zebetin

01.09.2012

Richter: Mrs. Sue Telford (UK)

Happy Cocker's Dandy

Offene Klasse V3

 

Richter: Mr. Douf Telford (UK)

Fantasia's Bo Derek

Baby Klasse Platz 2


IHA Oberwart

14.07.2012

Richter: Mrs. H. Ahrens (A)

Happy Cocker's Dandy

Zwischenklasse V1 CACA


IHA Wieselburg

14.04.2012

Richter: Mr. P. Sulcek (CZ)

Happy Cocker's Dandy

Zwischenklasse SG2


LAndesgruppenschau Graz

26.02.2012

Richter:  Mrs. E. Ruskovaara (Fi)

Happy Cocker's Dandy

Zwischenklasse V3


IHA Graz

25.02.2012

Richter: Mr. P. Fortemps (B)

Happy Cocker's Dandy

Jugendklasse V3